Как се промениха нагласите на потребителите след пандемията

0

0

Голяма част от потребителите биха искали да имат сигурността, че могат да пазаруват дрогерийни продукти на изгодни цени и такива, които дълго време няма да се повишат. Това показват данните от проучване на Алфа Рисърч, направено по поръчка на голяма верига дрогерии, която оперира на българския пазар, и показва промяната на потребителските нагласите в първите месеци след пандемията от коронавирус.

В първите месеци на сложната епидемична обстановка 25% от анкетираните са се презапасили с козметични, парфюмерийни, почистващи, диетични продукти и битова химия. Притесненията, посочени като причина за това поведение, са две и са с относително еднаква тежест – 18% от анкетираните са се притеснявали от повишение на цената, а 17% от изчерпване на наличностите.

Интересни са данните от проучването по отношение на промоциите и тяхното влияние върху потребителите. Една трета от участвалите в проучването посочват, че по принцип са склонни да купуват повече от нужните им продукти, когато те са в промоция или на временно по-ниска цена. Този подход е преобладаващ за потребителите с най-ниски доходи, но се наблюдава и при потребители с доходи около и над средните за страната.

Почти 80% от анкетирани биха искали да имат сигурност в цените на дрогерийни продукти и увереност, че те няма да се променят за дълго време. За 79% от анкетираните от същото проучване предпочитаният вариант по отношение на пазаруването на дрогерийни продукти е да знаят, че имат гарантирани изгодни цени за по-дълъг период от време пред краткосрочните намаления.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0