Кабинетът даде карт бланш за покупка на ваксини по линия на ЕК

0

0
Министерският съвет одобри в сряда споразумение, с което упълномощава Европейската комисия (ЕК) да сключи от името на държавите-членки предварителни споразумения с производители на ваксини срещу коронавируса. Включилите се в споразумението държави-членки ще имат възможност на следващ етап да закупят дози ваксини от производителите на базата на предварителните споразумения за покупко-продажби. Инициативата на Европейската комисия цели да осигури възможности за държавите-членки, в т.ч. и България за снабдяване с ваксини в борбата с пандемията от Covid-19. Политиките за ваксинация обаче остават по преценка на самите държавите-членки. България ще се счита за страна по споразумението след неговата ратификация от Народното събрание. Планът на ЕК за осигуряването на ваксини срещу Covid-19 е на стойност 2.7 млрд. лв. За да подкрепи фармацевтичните компании за бързото разработване и производство на ваксина срещу коронавируса, Европейската комисия (ЕК) ще сключи споразумения с отделни производители на ваксини от името на държавите членки. В замяна на правото да закупи определен брой ваксини в даден срок, ЕК ще финансира част от първоначалните разходи на производителите на ваксини. Това ще стане под формата на предварителни споразумения за закупуване. Предоставеното финансиране ще се смята за авансово плащане за ваксините, които в действителност ще бъдат закупени от държавите от ЕС. Средствата ще бъдат осигурени чрез Инструмента за спешна подкрепа, чийто бюджет е 2.7 милиарда евро. Допълнителна подкрепа ще бъде предоставена чрез заеми от Европейската инвестиционна банка. EК и ЕИБ вече предоставиха 75 млн. евро на германската биофармацевтична компания CureVac за ваксина срещу Covid-19, базирана на информационна рибонуклеинова киселина (иРНК). При избора на ваксини, които да бъдат финансирани от ЕК, ще се вземат предвид няколко критерия: обоснованост на използвания научен подход и технология, бързина на изпълнението в необходимия мащаб, разходи, споделяне на риска, отговорност, обхват на различните технологии, контакт на ранен етап с регулаторните органи на ЕС, световна солидарност и капацитет за доставки чрез развитие на производствен капацитет в рамките на ЕС.  

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0