Изпитът по български за гимназия вече ще е и върху произведения от VІ клас

0

0
Задължителният изпит по български език и литература в края на VІІ клас, с който се кандидатства и за гимназия, вече ще е включва въпроси върху повече произведения. Препитването вече ще е върху творбите от програмата за VІ и VІІ клас, а не както до момента върху произведенията изучавани само в последната година от основното образование. Това става ясно от модела на национално външно оценяване по български език и литература за седмокласниците, публикуван от Министерството на образованието и науката. В него са посочени 20 произведения от български автори, изучавани в VІ и VІІ клас. За сравнение през миналата година творбите, върху които бяха изпитвани кандидат-гимназистите, бяха 12. Въпросите по български език остават върху материала от V до VІІ клас, както беше и тази година. Същото важи и за другия задължителен изпит, с който се кандидатства в гимназиите – по математика. Промяна във формата на изпита по български след VІІ клас няма. Задачите в него остават 26, а последната е създаване на текст – преразказ на непознат текст. Задачите на изпита по математика догодина обаче ще са 23, а не 25, какъвто беше броят им през тази година. Задачите с кратък свободен отговор ще са 2 вместо досегашните 5 (при тях само се посочва отговорът, но не и как ученикът е стигнал до него). С една повече ще са задачите с посочени варианти на верен отговор – 18 вместо 17. Задачите с подробен свободен отговор остават 3. И за двата задължителни изпита учениците ще имат по 150 минути. За първи път в края на предстоящата учебна година ще има задължително външно оценяване по български език и математика и за учениците, които завършват Х клас. Те могат да се явят и на две препитвания по желание – по чужд език и по информационни технологии. Резултатите от изпитите ще бъдат записани под формата на точки в документите за завършен първи гимназиален етап на учениците. С оценките от задължителните изпити учениците от обединените училища, в които се учи до Х клас, ще кандидатстват за продължаване на образованието си в гимназия. Оценките от външното оценяване няма да фигурират в дипломата за завършено средно образование след ХІІ клас, с която се кандидатства за университет. За първи път от тази година учениците реално могат да напуснат училище след завършването на Х клас, тъй като тогава стават на 16 години и образованието за тях вече не е задължително. С удостоверението за завършен първи гимназиален етап могат да работят, а ако решат, в бъдеще да се върнат в системата и да завършат и последните две години от средното образование. Само с тях младежите имат възможност да продължат образованието си в университет. Български език – 90 минути, 23 задачи Създаване на кратък текст ще е една от задачите в изпита по български език и литература, който е част от националното външно оценяване в Х клас. Той обаче няма да е познатото писане на есе, преразказ или интерпретативно съчинение, а съвсем кратка форма. Текстът може да е резюме на научен, журналистически или на изучаван повествователен текст, заявление или CV. Изпитът по български език и литература за национално външно оценяване в края на Х клас ще съдържа 23 задачи, които трябва да бъдат решени за 90 минути. От въпросите 14 ще са задачи с избираем отговор, 6 – с кратък свободен отговор. Ще има една задача за редактиране, 1 задача със свободен отговор от 4-5 изречения, които трябва да са теза или антитеза по даден проблем и 1 задача за създаване на текст. Като пример за задача за изразяване на кратка теза са посочени следните въпроси: 1. Напишете теза в 4 – 5 изречения по следната тема за есе по морален проблем (интерпретиран в творбата на П. Р. Славейков „Изворът на Белоногата“): Изборът да отстояваш волята си. 2. Напишете теза в 4 – 5 изречения по следната тема за есе по граждански проблем: Българската национална идентичност в глобалния свят. Примерът за задача за създаване на текст включва изискването да се напише и оформи заявление до директора на училището за явяване на изпит за повишаване на оценката по даден предмет. От МОН посочват и произведенията, върху които ще са част от въпросите от изпита в края на Х клас. 17 въпроса по математика Изпитът по математика в края на Х клас също ще продължи 90 минути За това време учениците ще трябва да решат 17 задачи. От тях 15 са с избираем отговор, а 2 със свободен отговор. По време на изпита може да се използва свитък с формули. „Резултатът от НВО по математика в края на Х клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка“, уточняват от министерството. Същото важи и за останалите изпити. Изпитът по чужд език е с различно времетраене и трудност в зависимост от това кое ниво на владеене на езика трябва да покрива и оценява. Модулите обаче са еднакви – слушане и отговаряне на въпроси, четене, писане и говорене. Материалът, върху който ще е препитването, е изучаван от VІІІ до Х клас. Тестът по информационни технологии включва решаване на тест за 30 минути и решаване на практическа задача – 60 минути. За оценяването се използвана софтуерна система, която генерира автоматично на случаен принцип варианти на тестовите задачи и на практическата задача. Първият модул е тест с 20 задачи, от които 10 са с посочени четири отговора, от които един е верен, 5 с четири възможни отговора, от които два са верни и 5 задачи със свободен отговор.  

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0