Здравният министър се срещна с организацията на европейската генерична индустрия

0

0
Здравният министър Кирил Ананиев проведе среща с президента на организацията на европейската генерична индустрия „Лекарства за Европа“ (Medicines for Europe) Кристоф Столер и генералния изпълнителен директор Адриан ван ден Ховен. В рамките на визитата бяха обсъдени ползотворните контакти между представителите на „Лекарства за Европа“ и българската държава, допринесли за окончателното приемане на Регламента за отпадане на сертификата за допълнителна защита на данните за производство на медикаментите с отпаднал патент. Здравният министър е заявил, че споделяйки принципите на прогенерична политика,  която намалява разходите на обществения фонд и увеличава достъпа до лечение за гражданите, МЗ и Националният съвет за цени и реимбурсация на лекарствените продукти  вече са реализирали промени в нормативната уредба, сред които е освобождаването от 10% отстъпка за генеричните и биоподобните медикаменти, при които няма конкуренция в съответната лекарствена група. Друга подобна мярка е ограничаването на темпа на намаляване на цените  на генеричните медикаменти чрез удължаване на срока на служебната проверка на цените  от 12 месеца на 24 месеца. На срещата присъстваха още зам.-министър Жени Начева, председателят на Националния съвет за цени и реимбурсация на лекарствените продукти проф. Николай Данчев, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лекарствата Богдан Кирилов и председателят на УС на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) Николай Хаджидончев. Присъстващите на срещата обсъдиха и предизвикателствата, стоящи на дневен ред пред МЗ, каквито са „стремителният темп на нарастване навлизането на голям брой иновативни медикаменти основно за терапията на различни видове онкологични и редки заболявания, Хепатит С, Мултиплена склероза и др.; проблеми във външното ценово рефериране водещо до дъмпинг на цените на лекарства за масови, предимно сърдечносъдови заболявания, и в последствие напускане на пазара; все още високото доплащане от страна на гражданите за лекарства; необходимостта от контрол върху паралелния експорт; мястото на биоподобните медикаменти и контрола на разходите за лекарства“. 

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0