Здравният министър разпредели ресорите на заместниците си

Служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев определи ресорите на своите заместници в министерството.
 

Заместник-министър д-р Александър Златанов ще отговаря за дирекциите “Лекарствена политика“, “Търговски дружества и собственост“ и “Бюджет и финанси“.
Д-р Златанов ще осъществява контрол върху Националния център по обществено здраве и анализи, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, както и върху дейността на регионалните здравни инспекции и държавните психиатрични болници.
 

Заместник-министър д-р Лидия Чорбанова ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в дирекциите “Международни проекти и програми“, “Европейска координация и международно сътрудничество“, “Електронно здравеопазване“, “Защита на правата на пациентите“, както и в отдел “Промоция на здравето и профилактика“ в дирекция “Опазване на общественото здраве и здравен контрол“.
Тя ще осъществява контрол върху дейността на Националния център по заразни и паразитни болести, Центъра за асистирана репродукция и Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.
 

Заместник-министър д-р Тома Томов ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в дирекция “Лечебни дейности“, отдел “Обществени поръчки“ в дирекция “Стопански дейности и обществени поръчки“, както и дирекция “Опазване на общественото здраве и здравен контрол“ (с изключение на отдел „Промоция на здравето и профилактика). Той ще отговаря и за образованието, квалификацията и следдипломното обучение в системата на здравеопазването.
Д-р Томов ще контролира работата на Изпълнителна агенция “Медицински надзор“, на Националния център по трансфузионна хематология и районните центрове по трансфузионна хематология, на Националния център по радиобиология и радиационна защита и на Националната експертна лекарска комисия. Той ще отговаря и за домовете за медико-социални грижи за деца, за центровете за спешна медицинска помощ и за центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.
 

Златанов, Томов и Чорбанова бяха част от двата служебни екипа на МЗ и през миналата година по времето когато министерството се оглавяваше от Стойчо Кацаров, но тогава Чорбанова бе началник на кабинета.

Източник: mediapool.bg

The post Здравният министър разпредели ресорите на заместниците си appeared first on Начало.

0
0