За първи път в 85-годишната история на парк „Витоша“ намаляват територията му

0

0
Инициативата „Зелени закони“ на Сдружение за изследователски практики e внесла жалба срещу отнемането на 10 декара от територията на Природен парк „Витоша“, съобщиха от неправителствената организация. За първи път площта на парка се намалява от неговото създаване през далечната 1934 г. Решението е подписано от министъра на околната среда и водите Нено Димов и след административна и съдебна сага, продължила почти две години, е на път да влезе в сила, освен ако не бъде отменено от Върховния административен съд. Решението на министър Нено Димов облагодетелства собствениците на два имота на територията на парка. Според публикации в пресата по-големият от двата имота (7.9 декара) е собственост на певицата Белослава. Интерес за изключването на този имот от границите на парка има от години, но това е било отказвано от всички досегашни министри на околната среда, посочват от „Зелени закони“. Нено Димов обаче издава такава заповед, която след протести на природозащитници, отменя. Днес обаче тя отново е на дневен ред, след като съдът не признава оттеглянето на заповедта. Сред мотивите, които от „Зелени закони“ изтъкват, са фактът, че намаляването на площта на Природен парк „Витоша“ не е преминало обществени консултации с гражданите и юридическите лица, както изисква Административнопроцесуалният кодекс. То противоречи и на три европейски директиви и на Закона за защитените територии. Съгласно европейските директиви за околната среда, мярката е трябвало да бъде подложена и на екологична оценка, но и това не е направено. Заповедта на министър Нено Димов нарушава и на Закона за защитените територии, който постановява, че опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях. Съгласно закона защитена територия би могла да бъде заличена, само ако едновременно са налице три предпоставки. Това са защитените територии да са напълно и необратимо унищожени или увредени, да не изпълняват предназначението си и да не могат да бъдат прекатегоризирани. В същото време, министърът на околната среда и водите посочва три мотива за намаляване площта на защитената територия. Това са, че тя не отговарят на изискванията за защитена територия, не представляват продължение на естествени екосистеми и няма характерни ландшафти и обекти на неживата природа. Видно е, че в заповедта на министъра не се съдържат предвидените в Закона за защитените територии предпоставки за заличаване. В същото време, освен че не са релевантни към законовите изисквания, мотивите на министъра са и несъстоятелни – и двата имота представляват гора по смисъла на закона и това е установено във всички съдебни спорове, се казва в позицията на „Зелени закони“. От решение на Върховния административен съд става ясно, че и за двата имота предмет на обжалваната заповед има разработени и приети планове за застрояване и единствено режимът на природен парк Витоша, наложен от Плана за управление с който се забранява ново строителство в парка, не допуска тези планове да бъдат реализирани и имотите – застроени. С издаването на обжалваната заповед, министърът премахва ограниченията, които природният парк налага върху двата имота и се създава възможност те да бъдат застроени, в тях да се добиват полезни изкопаеми по открит способ, както и да се извършват голи сечи и т.н. Не на последно място, смятаме, че постановеното от министър Нено Димов отнемане на територии от площта на Природен парк „Витоша“ би било опасен прецедент, който ще доведе до натиск и от други собственици на имоти и инвеститори, които ще поискат да „отхапят“ апетитни парчета от парка с цел изграждане на луксозни имоти в планината, в близост до София. Природен парк „Витоша“ е създаден преди 85 години и никога досега нито едно правителство не си е позволявало да намалява територията на парка.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0