Заради злоупотреби! Орязват наполовина болничните от личния лекар

Личните лекари ще могат да изписват на пациентите болничен до 7 дни
непрекъснато, а не както е досега – до 14 дни. Това е една от мерките,
които предлага правителството, за да се намалят злоупотребите с болнични
у нас.

Освен това джипито ще може да дава болнични за не повече от 20 дни с
прекъсване в рамките на една календарна година.

Лекарските комисии по решение на ТЕЛК пък ще изписват еднократно до 20
дни, вместо сегашните 30, а тези от 180 ще бъдат намалени на 120. „След
изтичане на 120 дни непрекъснат отпуск или 240 дни с прекъсване в две
предходни календарни години и в годината на боледуването, при
необходимост от продължаване на временната неработоспособност – след
решение на ТЕЛК“, пише в мотивите. Предлага се да не се разрешава
ползването на отпуск за временна неработоспособност непрекъснато за
повече от 360 дни.

Държавата няма да плаща болничният, ако болният не се яви, а е призован
за повторна проверка в ЛКК,пише труд.

При профилактични прегледи пък няма да се издават болничен. „В тези
случаи лекарят, който прави прегледа, изследването или консултацията, да
издава служебна бележка на осигурения, в която да отразява часа на
явяването и часа на приключването на изследването“, пише още в анализа

Работодателите да бъдат включени в процеса на контрола, предвид
обстоятелството, че те много по-добре познават своите работници и
служители и могат да подпомогнат процеса с допълнителна информация за
обичайното поведение и отношение към работата на съответното лице, пише
още в документа. В тази връзка се предлага и те (работодателите) да
бъдат включени в интегрираната информационна система, за да получават
информацията за временната неработоспособност на своите подчинени в
реално време и да могат да предоставят информация от своята
компетентност обратно към контролните органи в случаите, когато техни
подчинени попаднат в извадка за текущ контрол или самите те преценят, че
имат основание да обжалват болничния лист.

Друго предложение предвижда болничният лист да се подписва и от лекар, с
който работодателят има сключен договор.

Допълнителен контрол може да се осигури и чрез регламентиране на
възможност за работодателя да сключи договор с лечебно заведение, в
което да изпраща за повторна експертиза своите служители (с тяхно
съгласие), при съмнение че болничните листове са фалшиви.

Междувременно, депутатите от БСП Манол Генов и Георги Гьоков отправиха
въпроси относно контрола на болничните към министрите Кирил Ананиев и
Деница Сачева.

The post Заради злоупотреби! Орязват наполовина болничните от личния лекар appeared first on Начало.

0
0