Започна аеро заснемане на земеделски парцели

0

0

Започна тригодишното самолетно заснемане на територията на България за обновяване на цифровата ортофотокарта (ЦФОК), съобщи Министерството на земеделието (МЗХГ). То ще продължи до 2022 г. включително, като ще се заснемат по една трета от площите на година.

Данните от картата се използват в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), която е основна подсистема на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Поради тази причина те трябва да са максимално актуални и достоверни, тъй като се вземат предвид при изчисляване на директните плащания на земеделските стопани, припомнят от земеделското министерство.

Според графика заснемането за 2020 г. обхваща части от областите Кюстендил, Перник, София-град, София област, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол. То ще се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, осигуряващи необходимото качество на получената цифрова ортофотокарта.

Чрез разчитането на новата цифрова карта, както и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки, проведени през годината, които се предвижда да започнат през месец август, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0