Заплатите на сестрите и лекарите ще са в съотношение 1 към 1.6

0

0
Не по-малко от 50% от приходите на болниците ще отиват за разходи за персонал, а заплатите на сестрите и лекарите трябва да са в съотношение 1 към 1.6. Това обяви здравният министър Кирил Ананиев при подписването с Лекарския съюз на Националния рамков договор с цените на медицинските услуги и правилата, по които ще функционира здравната система догодина. Разписването на конкретна формула, по която да се разпределят възнагражденията е в отговор на искането на протестиращите медицински сестри за по-високо справедливо заплащане и беше многократно обещано от МЗ в последнните месеци. Ананиев обясни, че по новите правила ако приходите на лечебното заведение са 1 млн. лв., от тях не по-малко от 500 хил. лв. трябва да отидат за разходи за персонал. От тези 500 хил. лв., не по-малко от 80%, т.е. 400 хил. лв. трябва да са за възнаграждения на професионалистите по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори) и лекарите при съотношение 1:1.6. Здравният министър обясни, че така ако медицинската сестра взима 1000 лева в дадена болница, то лекарят ще взима 1600 лв. И в момента в много болнници разходите за персонал поглъщат над 50% от приходите от НЗОК. Средно между 50-60% от разходите на държавните болници отиват за заплати, между 8 и 15% за издръжка и около 30-40% за лекарства и медицински консумативи. През лятото Ананиев предложи друго съотношение, при което основните заплати на санитар, сестра и лекар трябваше да бъдат в съотношение 1 : 1.7 : 2.2, но първоначалната идея е леко коригирана. Ананиев изрично подчерта, че в случая става въпрос за формиране на разходите за възнаграждения като цяло на професионалистите по здравни грижи и на лекарите. Конкретните заплати на медицинските специалисти в отделните лечебни заведения ще се определят на база вътрешните правила, одобрени от колективния орган и от самото ръководство на болниците. “Това, което мога да правя аз като ръководител на 62 болници, е да правя проверка дали се изпълняват тези изисквания. Освен това, лечебните заведения са длъжни да представят тези свои вътрешни правила на Изпълнителна агенция “Медицински надзор“ и ако тя установи, че не се спазват правилата, независимо от формата на собственост, ние имаме право да излезем с предписания и да отстраним това несъответствие. Към момента около 90 % от държавните болници вече са покрили началните основни заплати по Колективния трудов договор (КТД). От останалите държавни лечебни заведения има уверение, че при тези правила и при увеличените приходи, които ще имат от болничната дейност, ще постигнат нивата, заложени в КТД. Предстои промяна в Закона за лечебните заведения, така че новите правила за формиране на разходите за персонал да важат за всички болници, включително и частните, обясни д-р Иван Кокалов, член на Надзорния съвет на НЗОК от квоттата на КНСБ. По думите му разходите за администрация и друг персонал в лечебните заведения също ще се разпределят по вътрешни правила. “Това, което подписахме днес, дава тласък за решаване на проблема. Още през февруари-март, когато започнат да действат и видим какво се случва, ако трябва ще се коригираме, включително и разпределението, но трябва да бъдат достигнати минималните нива в КТД. Всичките ние ги очакваме и предполагам, че това ще се случи“, посочи още Кокалов след подписването на НРД. Министерството на здравеопазването е предложило проект на промени в Закона за здравното осигуряване, които дават право да бъдат заложени изисквания относно  структурата на разходите за персонал. Законовите изменения вече са в Министерския съвет и ще бъдат гласувани на заседанието в петък.  НРД: По-високи цени на пътеки и прегледи, без лимити за профилактика Новият рамков договор, който БЛС и  НЗОК подписаха в понеделник е за периода 2020-2022 г. “Важно е да се отбележи, че във всеки един момент през тези три години, за които важи Рамковият договор могат да бъдат правени промени при желание на някоя от преговарящитестрани”, обясни председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. Всички исканияпоставени на Управителния съвет на БЛС по време на 71-вия Извънреден събор са изпълнени”, добави д-р Маджаров. Увеличени са цените на 251 клинични пътеки и 7 процедури средно с 14%. Намалени са обемите за хоспитализация със 7 на сто. Целта е болниците да не се стремят към навъртането на оборот, а да се съсредоточат върху лечението на пациентите. Лекар без специалност ще има право да извършва дейности под субординирана координация на лекар със специалност. При надвишаване на регулативния стандарт, който е определен за профилактика на общопрактикуващия лекар, няма да се налагат глоби и той няма да бъде лимитиран. Отпада и регулацията за изследванията при профилактика. Увеличени са средно с 18% цените на медико – диагностичните дейности. Увеличени са средно със 7 на сто цените в специализираната извънболнична помощ за първичен преглед, първичен профилактичен преглед по програма “Майчино здравеопазване“, вторичен преглед, медицинска експертиза и др. Няма да има промяна в рамковия договор по отношение на изписването на терапиите за хронично болните пациенти. Личните лекари ще могат да правят профилактични прегледи на пациенти, които са ги потърсили и по други поводи. Подписан беше и рамковия договор с Българския зъболекарски съюз за денталните дейности. “Новото е, че падна горната граница за всички наши граждани, които са обеззъбени. От догодина всички хора над 65 години, които се нуждаят, ще им бъдат направени подвижни тотални протези. Самата протеза е безплатна, те трябва да доплатят цената на зъботехническия труд, който е 70-80 лв.“, каза председателят на Зъболекарския съюз д-р Николай Шарков.    

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0