Задачите и отговорите от изпита по математика след VІІ клас

0

0
На задължителен изпит по математика се явиха в сряда седмокласниците. Тестът съдържаше 25 въпроса. От тях 17 са с възможни изредени отговори, а останалите са задачи с отворен отговор. За първата част с посочените отговори седмокласниците имаха 60 минути, а за задачите с отворен отговор – 90 минути. Въпросите и решенията са публикувани тук. Максималният брой точки от изпита 100 и те се преобразуват в оценки по шестобалната скала. На външното оценяване, което е и вход за гимназия, трябваше да се явят над 61 000 ученици. За вход в гимназиите се използват и оценките по математика, и по български език и литература. Изпитът по български беше в понеделник. Резултатите и от двете препитвания ще станат ясни до 27 юни. След обявяването на резултатите учениците, заедно с родителите си, ще могат да прегледат работите си, ако пожелаят. Възможност за промяна на оценката обаче няма, както и досега. До 2 юли учениците ще получат служебни бележки с резултатите от изпитите. След обявяването на оценките започва и кандидатстването за гимназиите. Тази година за първи път то ще става електронно през електронната платформа. На нея всеки ученик има създаден профил, а кодът за достъп до него е изписан на бележките за явяване на изпитите. През профила ще се подават заявленията за кандидатстване с подреждане на желаните училища. Бланката може да се попълни от всяко електронно устройство, но може да се направи и в училището, в което ученикът завършва VII клас, или в училища, определени от регионалните управления на образованието по места. Ако един ученик иска да кандидатства в повече от една област, трябва да подаде заявление за всяка от тях. За първото класиране заявления се подават от 3 до 5 юли. Подреждането ще бъде обявено до 11 юли. Записването на приетите или подаването на заявление за участие във второто класиране е до 16 юли. Резултатите от второто подреждане трябва да са ясни до 18 юли. До 22 юли приетите ученици трябва да се запишат. След това ще бъдат обявени свободните места за третото класиране и ще се събират заявления за участие в него. Записването след третото подреждане е до 31 юли. След него няма да има централизирано класиране, а обявяване на свободните места и попълването им по училища. Това продължава до 13 септември.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0