Ето кога и къде ще се сбогуваме с академик Благовест Сендов

0

0

Поклонението пред академик Благовест Сендов ще се състои на 23 януари (четвъртък) от 11.00 ч. в сградата на Народното събрание, на пл. “Княз Александър I” №1 (бившия Партиен дом).

Математикът, общественик, политик и посланик почина в неделя на 87-годишна възраст.

Акад. Сендов е роден на 08 февруари 1932 г. в Асеновград. През 1956 г. завършва “Математика” в Математическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, в периода 1960-1961 г. специализира в Московския държавен университет, през 1964 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1967 г. докторска дисертация. През 1968 г. е избран за професор по изчислителна математика, през 1974 г. – за член-кореспондент на БАН, а през 1981 г. за академик.
Акад. Сендов е най-младият доктор на науките, най-младият професор и най-младият ректор на Софийския университет, припомнят от БАН.

Научните интереси и постижения на акад. Сендов са в областта на теорията на апроксимациите,  математическото моделиране (по-специално в математическата биология), числените методи и информатиката, както и в направление “Хаусдорфови апроксимации”, чието начало той постави.

Именно академик Сендов създава световно известна българска школа в тези направления.

Научното творчество на акад. Сендов е събрано в стотици публикации, от които над 200 научни труда, 4 монографии, много учебници и популярни статии.

“Акад. Сендов беше патриот и човек с голяма енергия, ентусиазъм, трудолюбие и воля за реализация на неговите идеи. С кончината на академик Благовест Сендов Българската академия на науките и българската наука загуби един голям учен, общественик и достойна за уважение личност”, се чете в скръбната вест от Ръководството на БАН и на Събранието на академиците и член-кореспондентите.

Източник Българгария – pik.bg
RSS новини от България

0
0