ЕК одобри парите за парното от боклук в София

0

0
Европейската комисия одобри отпускането на публични средства на „Топлофикация-София“ за изграждането на инсталация за производство на ток и парно от гориво от отпадъци. Това бе едно от изискванията за осъществяването на проекта. Според общината на практика има зелена светлина за изграждането на когенерацията. „Съгласно правилата на ЕС за държавната помощ Европейската комисия одобри български планове за подпомагане на изграждането и експлоатацията на високоефективна централа за комбинирано производство на електроенергия и топлинна енергия, използваща гориво, получено от негодни за рециклиране битови отпадъци, като отговарящи на правилата на ЕС за държавната помощ“, съобщиха в понеделник от Европейската комисия. Държавната помощ е за около 94 млн. евро или 184 млн. лева. Основната част от сумата – 90.8 млн. евро (около 177.6 млн. лева), са средствата, които Столичната община получава от оперативната програма „Околна среда“. Други 3 млн. евро (5.8 млн. лева) са заем от местната власт за общинското дружество. Цялата сума за проекта за когенерацията е около 370 млн. лева. София тегли и заем до 67 млн. евро от Европейската инвестиционна банка. Всички средства трябва да бъдат предоставени на „Топлофикация“, която да направи тръжната процедура за избор на изпълнител. Горивото, което ще се използва от инсталацията, се произвежда от завода за преработка на столичния боклук, също правен с евросредства. Когенерацията трябва да се намира на площадката на ТЕЦ „София“. Проектът обаче предизвиква и недоволство заради притеснения, че ще доведе до замърсяване. Групата на „Демократична България“ в общинския съвет обяви, че ще работи за спирането на проекта за „инсенератора“. Европейската комисия обаче позволява използването на публични средства за проекта на търговско дружество. Европейските правила дават възможност на държавите членки да подкрепят производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и мерки за енергийна ефективност при определени условия. „Мярката за подкрепа ще помогне на България да постигне целите си по отношение на енергийната ефективност и ще допринесе за намаляване на емисиите на CO2 в съответствие с целите на ЕС в областта на околната среда, без да се нарушава ненужно конкуренцията“, каза комисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестегер. Заявлението за държавна помощ е изпратено от България на 8 октомври. Според него централата ще произвежда топлинна енергия и електричество с мощност приблизително 55 мегавата (MW) за топлинната енергия и 19 MW за електроенергията. За гориво ще бъдат използвани около 180 000 тона негодни за рециклиране битови отпадъци годишно – т. нар. RDF гориво. Според информацията от ЕК изграждането на инсталацията трябва да приключи до края на 2023 г. Според ЕК проектът отговаря на изискванията за енергийна ефективност, тъй като „комбинираното производство на електроенергия и топлинна енергия от новата инсталация ще позволи икономия на 46.5 % първична енергия в сравнение с разделното производство на електроенергия и топлинна енергия“. „Освен това комисията установи, че мерките са необходими, тъй като проектът не би могъл да бъде осъществен без публична подкрепа, и пропорционални, тъй като проектът осигурява разумна възвращаемост“, пише още в съобщението на комисията.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0