Екозащитници искат забрана за строежи на дивите плажове до приемане на ред за опазването им

0

0
Парламентът да приеме шестмесечен мораториум върху застрояването на дивите части от Черноморското крайбрежие, докато не бъдат приети определени правила, които ще гарантират опазването на природата там. Това призоваха в понеделник от инициативата „Зелени закони“ в отворено писмо до депутатите, към което могат да се присъединят и други организации и граждани. Основната цел на приемането на подобна забрана е да не позволи в периода на евентуално междувластие да се стигне до унищожаване и на последните диви кътчета по морето, аргументират се от инициативата. Според нея мораториумът трябва да остане до приемането на конкретни на в сила, докато не се изменят конкретни закони и нормативни актове, които да затворят сегашните законови вратички за застрояване на крайбрежието. От „Зелени закони“ посочват, че горите от незаконните заменки продължават да се препродават и застрояват, докато земеделското министерство търси отдавна заличени фирми, от които да си прибере предоставената държавна помощ. „В концесионираните плажове багери подравняват и унищожават дюни. Продължава да се застроява Природен парк Странджа и природните забележителности по Черноморското крайбрежие. Община Царево продължава да разрешава урбанизация, независимо, че няма действащ общ устройствен план, в противоречие със закона за опазването на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Масово общините не спазват изискванията за ограничаване на застрояването в зони А и Б на ЗУЧК позовавайки се на стари подробни устройствени планове, приети без задължителните процедури по оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост по реда на закона за опазването на околната среда (ЗООС) и закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Никой не защитава ембрионалните дюни и те масово се унищожават от концесионерите на плажове. Продължават да се водят като урбанизирани територии и да се застрояват имоти, за които е установено, че са места за размножаване или почивка на защитени видове“, дават примери от организацията в писмото си до парламента. Затова се иска да се спрат проекти за строежи в заменени терени, такива където няма действащи териториално-устройствени или общи устройствени планове, за които няма екооценки или са минали над пет години от промяната на предназначението на ниви и гори. Според „Зелени закони“ шестмесечният мораториум ще даде време за приемане на закон за връщане на помощта от заменките след 2003 г. и земеделските земи след 2000 г.; на закон за защита на зараждащите се пясъчни дюни; на механизъм за изкупуване на дяни и други редки екосистеми по Черноморието и други.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0