Драстичен срив на чужденците у нас през март

0

0

С 9% са се увеличили пътуванията на българи в чужбина през март 2021 г. спрямо същия месец през миналата година, когато за първи път беше въведено извънредно положение в страната заради коронавируса. Това показват данните на Националния статистически институт.

През третия месец на 2021 г. сънародниците ни са осъществили общо 251 500 пътувания зад граница.

През март 2021 г. посещенията на чужденци у нас са 287 900, или с 8% по-малко в сравнение с март 2020 г. Срив е регистриран при пътуванията с цел „почивка и екскурзия“ – с 56.8%, докато тези с „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) и „служебна“ цел бележат ръст – съответно с 13.3 и 1.4%. Транзитните преминавания през страната са 58.2% (167 400) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през март 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 37.5%, или с 30.5% по-малко в сравнение със същия месец на 2020 г. Регистриран е спад в посещенията на граждани от Гърция – с 65%, Испания – с 43.6%, Франция – с 13.2%, Нидерландия – с 11.7%, Белгия – със 7.4%, Румъния – с 2.5%, и други.

Увеличават се обаче посещенията на граждани от Чехия – с 85.2%, Австрия – с 42.5%, Италия – с 41.1%, Германия – с 26.1%, и други.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ нарастват с 15.4%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция – с 34.8%.

През март 2021 г. относителният дял на посещенията по цели е следният: с други цели – 66%, със служебна цел – 21.3%, и с цел почивка и екскурзия – 12.7%.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0