Документ от 2007 г. пази навесите на терасата на Пламен Георгиев

0

0
Общинският строителен контрол е отказал да издаде заповед за премахването на двата навеса на терасата-покрив на шефа на антикорупционната комисия Пламен Георгиев заради съдебната практика по подобни казуси. Като мотив за това решение се посочва акт на район „Слатина“ от 2007 г., който противоречи на констатацията на администрацията от тази година, че обектите са незаконни. Това става ясно от отговорите на директора на дирекция „Общински строителен контрол“ арх. Влади Калинов до Mediapool по казуса с постройките на терасата на Георгиев. През април районната администрация на „Слатина“ обяви, че те са незаконни, тъй като са направени без строителни книжа. Калинов обаче смята, че няма основания за издаване на заповед за премахване на обектите и е прекратил административното производство по констативния акт на районната администрация. Мотивите са, че навесите от 50 кв. метра са направени по време на строежа на сградата и са съществували при въвеждането ѝ в експлоатация. И въпреки че през април от район „Слатина“ обявиха, че за тях няма строителни книжа, през 2007 г. сградата е въведена в експлоатация с документ на тогавашния главен архитект на района, който е приел, че тя е изпълнена според предварително одобрения проект. Актът за въвеждане в експлоатация е влязъл в сила и „е породил права за своите адресати, вкл. и за собствениците на ап. 17 (предишни и настоящи)“, пише в отговора на арх. Калинов. „Или обосновано е да се приеме, че самата администрация е създала у адресатите на акта за въвеждане в експлоатация уверения, че сградата като цяло, а и отделните ѝ самостоятелни обекти в същата са изградени при съобразяване с одобрените инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж. Обратното би означавало да се наруши съществено принципа на стабилитет на влезлите в сила актове, както и принципа на обоснованите правни очаквания, които са изразна форма на по-общия принцип на законност и на правовата държава, регламентирани в Конституцията“, пише в отговора. И ако районната администрация и общинският строителен контрол са на противоположни мнения за законността на навесите на Пламен Георгиев, от документите по случая става ясно, че двете структури са едно мнение по отношение на собствеността на терасата, върху която са направени. Както Mediapool писа от районната администрация посочиха Георгиев като собственик на терасата. Същото е записано и в заповедта на арх. Влади Калинов. Терасата и постройките върху нея влязоха във фокуса на общественото внимание заради разминаването между имотната декларация на Георгиев и документите за собственост на апартаментите му. Тогава Георгиев се оправда с това, че терасата всъщност е покрив, което я прави обща част, а не негова лична собственост и затова не фигурира в имотната му декларация. Според общината обаче е безспорно, че тя е част от апартамента на антикорупционния шеф.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0