Дефицит от 350 млн. лв. за месец май

0

0

Дефицит от над 300 млн. лв. очакват от Министерството на финансите за месец май. Според изчисленията държавната хазна ще бъде назад с 350 милиона лева. Дефицитът е на месечна база, което означава, че през конкретния период са събрани по-малко средства, отколкото са изразходвани.
От финансовото министерство очакват и през следващите няколко месеца хазната да е на минус на месечна база, което представлява ефект от спада на икономическата активност заради Covid-19. Към края на април консолидираната фискална програма – т.е., не само държавния бюджет, но и тези на общественото осигуряване и здравната каса, е на плюс от 1,6 милиарда лева, пише Фрогнюз. Резултатът се формира от началото на годината до края на април.

През май се очаква преизпълнението за пет месеца да се запази, но ако наистина на месечна база продължава да се трупа дефицит, това означава, че скоро ще се отрази и на общото състояние на хазната. Очакванията са за намалени постъпления от косвени данъци. Също така вече се чувстват ефектите от облекченията за бизнеса да отложи плащанията на корпоративния данък, пишат от БНР.

Към края на април във фискалния резерв има 11 милиарда лева. Средствата в него нарастват спрямо март, но през месеца беше поет дълг на вътрешния пазар за общо 400 милиона лева.

Съпоставени със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към май 2020 г. се свиват с 1,46 млрд. лева, докато постъпленията от помощи нарастват с 360,2 млн. лева.

Забавянето в приходите се дължи от една страна на удължаването на срокове по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху доходите на физическите лица и Закона за местни данъци и такси със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13 март 2020 година. От друга страна забавянето на приходите се дължи на негативните ефекти върху постъпленията при повечето основни данъци и осигурителни вноски от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19.

Очаква се негативната тенденция да продължи и през следващите няколко месеца, посочва финансово министерство.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0