Дело във ВАС – толкова бавно, че чак безсмислено

0

0
Дела във Върховния административен съд (ВАС) се насрочват за дати година и половина след образуването им. Това е установила проверка на инспектората на Висшия съдебен съвет. Тя обхваща периода 2016-2017 г., когато съдът се ръководеше от Георги Колев. В момента председател е Георги Чолаков. По закон първото заседание по делото трябва да е в двумесечен срок от образуването му. Практиката обаче е друга. „В някои случаи периодите, изтичали от образуване и разпределение на делото до датата на първото открито заседание са значителни – достигащи 9-11 месеца до 1 година, 1 година и шест месеца по някои производства. Интервалите за насрочване през втората проверявана година (2017 г.) са по-кратки“, пише в годишния отчет на Инспектората. В него се посочва още, че има две заповеди на председателя на съда, според които в едно заседание не може да се разглеждат повече от пет дела, което пречи на самите съдии да организират сами работата си. От ВАС многократно са заявявали, че административното правосъдие у нас е бързо. Обикновено обаче ръководството отчита само броя на заседанията, в които приключва делото – едно или две. Чакането делото да се разгледа не влиза в статистиката им. „Липсват ясни критерии, по които различните производства се насрочват в по-кратки или по-дълги срокове. Периодът между образуването на делата и разглеждането им в първо открито заседание е с такава продължителност, че практически се обезсмисля преследването на бързина в действията на съда по администриране на делата (разпределение на докладчик, проверка за редовност и допустимост на жалбите и даване на указания в тази връзка, постановяване на актове за конституиране на страните и разпределение на доказателствената тежест), пише в доклада.  

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0