В Кюстендил замразяват такса „смет“, подпомагат Атон

0

0

Таксата за битови отпадъци в Кюстендил ще бъде замразена, обяви на пресконференция председателят на ОбС Михаела Крумова.

“Трябва да бъде приета окончателната план-сметка за разходите за чистота за 2019 година. Ще бъде определен и размерът на таксата за битови отпадъци”, заяви Крумова. Тя увери, че промяна в таксите няма да има, но съветниците са длъжни всяка година през декември да приемат таксата. За гражданите на територията на града се изчисляват 1,4 промила извън данъчната оценка, а за тези извън града 2 промила.

Съветниците в Кюстендил ще определят свой представител в Общинския съвет за намаляване риска от бедствия. В дневния ред на сесията след коледните празници е включена и докладна записка за ползването на дървесина от общинските горски територии, съгласно утвърдения годишен план.

“Според проекта за решение трябва да бъдат предоставени 4183 кубични метра дървесина от общинските гори през 2020 година по утвърдения ценоразпис, действащ от години”, каза още председателят на ОбС. Предстои на 32-ма души, които са с трайни физически увреждания и ползващи общински жилища, да им бъдат опростени лихвите за текущата година, като общата сума е 586 лева.

“Община Кюстендил ще подпомогне ремонта на Зографската света обител в Атон”, обяви Крумова. Идеята е да се отпуснат 15 000 лева за реконструкция на източното манастирско крило. То е разрушено и оттам търсят помощ. “Нашата православна църква има манастир, нищо че се намира на територия извън България”, каза Михаела Крумова.

1000 лева финансово подпомагане ще бъдат отпуснати за Даниела Танева и вокална група “Камбанки”. Средствата са за обезпечаване на авторските права за участието на песента “Ята от хвърчила” във финала на Детска мелодия на годината. Традиционно ще се подпомогнат и граждани с остри здравословни проблеми. До този момент заявленията са 9.

Предвижда се и отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, касае се за предоставяне на физкултурните салони от ОУ “Марин Дринов” на спортни клубове за провеждане на тренировъчна дейност, оповестява „Струма“.

Източник Българгария – pik.bg
RSS новини от България

0
0