ВМРО внася законодателни предложения за борба със замърсяването на въздуха

0

0

Правомощията на общините за контрол над битовото отопление трябва да се разширят, за да спре изгарянето на гуми, парцали и пластмасови предмети през зимата – проблем, характерен основно за гетата. Също така трябва да се помисли дали има възможност да се въведат забрани за движение на автомобили под определен евроклас в най-проблемите зони на града. Това става ясно от дебатите в Столичния общински съвет, предизвикани от доклад на заместник-кмета на София по екологията.

Общинските съветници от ВМРО в София настояват за сериозни промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, за да се дадат повече правомощия на кметовете и общинските съвети да налагат мерки за намаляване на вредните емисии. На сесията на Столичния общински съвет на 25 юли ВМРО и ГЕРБ влязоха в задочно пререкание дали това, което се прави, е достатъчно и дали е нужен по-радикален подход.

Повод стана докладът на заместник-кмета по екологията за актуализиране на Планът за качеството на атмосферния въздух. Във връзка с това Карлос Контрера направи остро изказване:

„Съжалявам, че госпожа Христова не е в залата, за да си проведем един разговор. Хубаво е, че го започваме сега, през лятото, а не като предния път в ситуация, да кажем, на криза да се опитваме да приемаме мерки на коляно, които е ясно, че трудно ще сработят. Анализът, който е представен в доклада на липсващата г-жа Христова, е доста интересен и той потвърждава едни наши стари опасения, че по отношение на едни показатели битовото отопление се явява най-голямото предизвикателство за качеството и чистотата на атмосферния въздух. По отношение на други показатели това е автомобилният трафик в града. Което означава, че подходите, с които трябва да борим двата проблема, очевидно са различни. Всички знаем, че имаме този проблем и трябва да работим в посока намаляването на ефекта. Защото ясно е, че въздухът няма да стане през зимата кристално чист. Оттук нататък за битовото отопление. Аз бих поразсъждавал, отправям и това предизвикателство към Вас, по темата за законодателна промяна, която да даде повече и по-радикални правомощия на общините що се отнася до битовото отопление. Защото в момента ние имаме правна възможност да ограничим използването на определени горива в определени територии. Но тази мярка, това правомощие по закон никога не е използвано. И то не само в София. Може би една от причините е, че текстът е много неясен – как се случва това, за какъв срок, каква точно е процедурата? Но категорично мисля, че едно изменение – мисля, че това е чл. 28 от Закона за чистотата на атмосферния въздух – би могло да даде повече правомощия не само на кмета дадена община, но и на общинските съвети да налагат принудителни мерки. И в определени зони, ако трябва, да се забранява използването на определен вид гориво. Или на определен вид отоплителни тела. Да, това се непопулярни мерки. Да, вероятно ще има брожения, ще има протести. Но когато западна София дими дни наред и оттам се носи на талази отровен въздух, аз не виждам друго решение.

Следващото нещо за трафика – защото нашият основен проблем в София е с техническото състояние на автомобилите. Да, по софийските улици има автомобили, които дори не са регистрирани на територията на общината, но които обикалят, цапат, пушат и създават огромни проблеми. Но тук ние отново трябва да поискаме някаква възможност от законодателя, за да контролираме този процес. Иначе този разговор ще го водим непрекъснато, с тези думи, година след година в София. Затова, г-жо Едрева (председател на ГЕРБ в СОС), когато ме репликирате от място, Ви казвам – провокирам Ви да мислим и да предложим на народните представители. В момента се подготвя поредно изменение. И е редно да помислим, защото аз не съм убеден, че със забрани за паркирането намаляваме особено трафика. Трафикът ще продължи да се движи в други зони и автомобилите ще продължат да цапат въздуха. Дали е възможно да забраним дизелите в София – на този етап мисля, че отговорът е „не“. Дали е възможно да въведем ограничения за навлизане на автомобили от определена еврокатегория в определени зони на града – по-скоро „да“. Така че това са темите, по които да мислим.“

Общинският съветник от ВМРО Димитър Антов пък допълни, че нищо не се прави по въпроса с гетата и горенето на всякакви отпадъци. Той настоя за крути мерки, ако трябва и законодателни, с които да се принудят жителите на гетата да спрат с обгазяването на София.
„Искам да продължа темата за битовото замърсяване и за нашите действия. Аз живея близо до циганската махала в Бакърена фабрика, съсед съм, през една улица. Аз мога да Ви кажа в кой ден се горят кабели и дворът ми прилича на нападнат от химическа атака. Мога да Ви кажа в кой ден се горят гуми и тогава кълба черен дим се разнасят над мене и върху двора ми валят черни сажди. В същото време ние там не предприемаме никакъв контрол и нито сме глобили някого, нито знаем как да глобим някого. Ако се сложи една станция около тази махала, тя ще избухне. Тя ще гръмне веднага. В същото време говорим за някакви мерки, ще ограничаваме някой да си пали дървата, ще спрем колите. Може и това да бъде направено, но ние не правим основните неща. Ние пак отиваме в някакви дреболии. Основните неща са големи, онези които видимо замърсяват. Направете нещо там! Не го правим, господа!“.

Предложенията на патриотите са да се дадат правомощия на местната власт да налага принудителни мерки над замърсителите, включително забрани за ползване на определени видове горива, изземване на от общините на материали и отпадъци, ползвани за гориво в незаконни постройки. Предлага се и въвеждане на възможността в общинските жилища да се въведат забрани за отопление на твърдо гориво.

По отношение на проблемите с автомобилния трафик ВМРО предлагат засилване на функциите на екоминистерството чрез изпълнителните му агенции, за да се гарантира, че по улиците не се управляват автомобили, които цапат въздуха.

Според Контрера и Антов е нужно да се проведе дискусия с народни представители от всички партии и преди есенния сезон да се внесат законодателни предложения, за да не се окажем неподготвени за зимния сезон на 2019-2020 г.

Източник Българгария – pik.bg
RSS новини от България

0
0