Властта внесе законопроект срещу психолозите самозванци

0

0
Депутати от ГЕРБ и „Обединени патриоти“ са внесли отлагания от години законопроект за регулиране на дейността на психолозите, става ясно от интернет страницата на Народното събрание. Целта е професията да може да се упражнява само от квалифицирани специалисти, регистрирани от съсловното Дружество на психолозите в България, а не от самозванци, които си слагат табела „психолог“, без да притежават нужната квалификация. Разделение В същото време една от основните пречки пред приемането на задължителна регулация на психологическите услуги у нас е продължаващото разделение между професионалните гилдии на психолозите и психотерапевтите. В момента у нас има два регистъра на професионалистите в услугите за психичното здраве – на психолозите и на психотерапевтите, както и две асоциации – Дружество на психолозите в България и Българска асоциация по психотерапия. Дълги години двете гилдии работеха заедно за приемането на регулация в сектора, но така и не се стигна до приет от парламента закон. В същото време пазарът на услуги, свързани с психичното здраве, у нас процъфтява, а с това нарастват и рисковете от злоупотреби от страна на неквалифицирани лица. Заради липсата на законова регламентация няма и механизъм, по който осигурените в здравната каса граждани да получават безплатни психологически или психотерапевтични услуги. „Често въздействието върху човешката психика от лица без необходимите систематизирани знания може да нанесе трудно поправими вреди, съпоставими с вредите върху физическото здраве, нанесени при лечението от лица, които не са завършили медицина „, пише в мотивите на внесения от Даниела Дариткова и нейни колеги законопроект. Той предвижда задължително вписване в регистър на правоспособните психолози, където ще се вписват и заличават и наложените наказания. Въвежда се и задължителна професионална застраховка. Психологическите дейности, изброени в закона, ще може да се осъществяват само от правоспособни психолози. Предвиждат се и санкции. За нарушение на закона, стандартите и Етичния кодекс психологът може да бъде глобен, порицан, а също така и заличен от регистъра на правоспособните психолози за срок от 3 месеца до 2 години. Психолозите: Регулацията е крайно необходима Според бившия председател на Дружеството на психолозите д-р Пламен Димитров приемането на законопроекта е крайно наложително, защото регулацията в сектора се отлага от 2007 г. насам. „Става дума за подобрена версия на законопроекта, който предложихме през 2018 г., макар че Дружеството на психолозите започна информационна кампания за приемането на такъв закон още през 2007 г.“, заяви Димитров пред Mediapool. Заради негативни становища от няколко университета и професионални организации обаче предишният законопроект дори не бе разгледан. Пламен Димитров подчерта, че в миналото Дружеството на психолозите е работило в партньорство с Българската асоциация по психотерапия (БАП). През 2012 г. тя също имаше проект на закон специално за психотерапията, но той също не стигна доникъде, а в последните години не е ясно дали БАП все още поддържа идеята за държавна регулация. Според Пламен Димитров текстовете във внесения проектозакон са добра основа, която впоследствие може да бъде доразвита, например чрез включването на задължение за придобиване на т. нар. EuroPsy сертификат – общоевропейски документ за признаване на квалификационната правоспособност на психолозите. Психотерапевтите: Възниква правен и етичен казус Председателят на Българската асоциация по психотерапия (БАП) Марина Ангелова заяви пред Mediapool, че ще коментира проекта след приемането на официално становище на асоциацията. От публичната позиция на БАП по законопроекта на психолозите от 2018 г. обаче става ясно, че двете гилдии имат сериозни различия по регулацията, които е много вероятно отново да изплуват на повърхността. Тогава психотерапевтите изразиха принципна подкрепа за законодателната инициатива, но имаха доста забележки, защото част от описаните дейности на психолозите се припокриваха с тези на психотерапевтите и можеше да се окаже, че огромна част от професионалната гилдия, членуваща в БАП, е извън закона. Психолозите смятат, че психотерапията е само част от дейността на психолога, който трябва да е завършил висше образование в тази сфера. Психотерапевтите са на мнение, че става дума за две отделни професии, като психотерапевтите надграждат над академичното образование с минимум 4-годишно допълнително обучение в специфичен терапевтичен метод, в което влиза лична психотерапия плюс работа под супервизия. „Създава се правен и етичен казус, тъй като двете професии – на психолога и на психотерапевта – са различни. Стандартите за обучение и практикуване на психотерапия, прилагани от Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП), възприети и прилагани от БАП, са различни от стандартите за обучение и практикуване на психология“, пишеше в становището на психотерапевтичната асоциация от 2018 г. Тогава тя смяташе за проблем, че текстовете в законопроекта дават „широко поле на изява на психолози да осъществяват психотерапевтична дейност“, което според асоциацията е неприемливо, защото психологическата консултация и психотерапията са две различни дейности. Според БАП психотерапия трябва да може да се осъществява само от квалифицирани психотерапевти, вписани в националния Регистър на психотерапевтите, поддържан от асоциацията. Според нея за страна с населението на България са необходими около 6-7000 психотерапевта, докато практикуващите или работещите под супервизия към 2018 г. са били 837 човека.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0