Видният общественик Димитър Ирибозов призова кмет и ОбС за важни проблеми за града като застрояване на зелени площи, черквата на пазара и др. да се иска мнението на жителите на община Благоевград

1

0

Важните за община Благоевград въпроси, свързани с инфраструктурата, здравеопазването, озеленяването и др., да бъдат вземани след обществено допитване, предлага инж. Димитър Ирибозов. Той е бивш директор на пощата в областния център и работи в голяма международна компания в София, но всяка седмица се връща в родния град и наблюдава отблизо развитието му.

„Обществени обсъждания се налагат, защото общинските съветници не са експерти, а да правим референдуми като швейцарците е скъпо удоволствие”, разясни пред „Струма“  идеята си Ирибозов. „Аз живея в центъра на града, до хотел „Ален мак“, и още когато изместиха автогарата, започнах да си мечтая как на мястото на „Кончето“ може да се направи един модерен паркинг с няколко подземни и надземни нива. Ако го имаше, това можеше да реши проблема на благоевградчани с паркирането, защото сега действително няма човек къде да си остави колата. Гледам по социалните мрежи колко често се снимат коли, спрели пред аптеката срещу полицията, и колко гневни коментари има отдолу. Ами къде да спре човек, ако иска да си купи лекарства? Ако имаше такъв паркинг, нека да оставят един общински служител пред аптеката да ги глобява, но сега е грешно, защото паркирането в Благоевград е тотален хаос. Ето, за такъв въпрос би могло да се направи обществено обсъждане. Сега за „Кончето“ вече е късно, защото там бе издигната кооперация, която ще задоволи интересите на собствениците на апартаменти в нея, но е редно да се гледа и общественият интерес. С допитване могат да се решат глобални въпроси, като нужна ли ни е нова църква, къде трябва да се намира, ще има или не паркинг, или пък трябва ли ни нова болница, какво и как да се случи с двете индустриални зони на Благоевград, кой район от общината в каква посока трябва да се развива. Мислил съм какво трябва да се направи за икономиката на града ни и смятам, че единственият вариант е да се лобира в правителството за създаване на някакъв вариант за обособяване на свободна икономическа зона, освободена от данъци и такси с цел развитие на региона. Но това също трябва да се обсъди с експерти. И тук е работата на тези обществени обсъждания. Кметът сам не може да вземе такова решение, поради липсата на капацитет съветниците също. Още повече че имаме отличен пример как се работи, когато нямаш достатъчно експертен потенциал – като ВКС. Когато трябва да вземат някакво решение, конституционните съдии започват да питат различните браншови организации, накрая обобщават всички отговори и се произнасят, като при това решението им не се оспорва“.

Идеята на Д. Ирибозов всъщност има и законова основа – според чл. 104 (1) от ЗМСМА „Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересувани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения“. Според същия член  с мнозинство повече от половината общински съветници могат да приемат решения за организиране на публични обсъждания, с което да определят предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането. След това постъпилите становища и предложения се внасят за разглеждане в Общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

До момента ОбС – Благоевград не се е възползвал от чл. 104. Според инж. Ирибозов отличен старт за това би било едно обществено обсъждане за необходимостта от нова църква, мястото и колко да е голяма.

Източник: В.“Струма“

0
0