/Видео/ Скандално разкритие на Андон Тодоров! Има ли злоупотреба с власт? Подменена е зоната за застрояване на кортовете на „Бачиново“. В основата стои кореспонденция на екскмета Костадин Паскалев, печалбата е 15 млн. евро

1

0

Екс кметът на Благоевград Костадин Паскалев еднолично е подменил решение на ОбС , с което е  осигурил възможност на собствениците на частния терен до кортовете при бейзболното игрище в местността Бачиново „Универсалстрой Консулт“ ООД да могат да строят хотели, спа център и жилищни сгради, съобщи вчера на пресконференция председателят на ОбС-Блаогевград Андон Тодоров.

Това е станало през 2011г в последните месеци на мандата му като градоначалник. Само със заповед на кмета зоната, определена с решение на местния парламент за озеленяване, спорт и атракции  по Общ устройствен план (ОУП) е променена в курортна зона, което развръзва ръцете на собствениците да реализират инвестиционни намерения, очакваната печалба от които са минимум 15 млн евро. Скандалните разкрития Андон Тодоров подкрепи с документи:

„ С решение на ОбС на 25.ІІ.2011г е одобрен  ОУП, в който цялата зона на местността Бачиново край р. Бистрица от  заведение „Рай“ до ресторант „Воденицата“ е определена за озеленяване и спорт“, изнесе факти от продължителна и щателна проверка А. Тодоров.

„ Веднага след влизане на решението в сила на 15. ІІІ. 2011Г К. Паскалев изпраща искане за корекция на стария ОУП до директора на Националния център за териториално развитие. Само седмица по- късно от Центъра е получено писмо да се уточни обхвата на устройствената зона около р.- Бистрица в парк Бачиново, отредена за курортна.  Вероятно това е станало след телефонни разговори, защото документ за промяна на отредената за озеленяване и спорт територия не съществува.  С писмо кметът Паскалев иска промяна на зоната и без решение на ОбС, нарушавайки закона, предназначението на зоната е променена при това само в частта на частния терен. След смяна на зоната на 22.VІ. 2011Г съйс заповед на К. Паскалев се допуска изработване на ПУП за застрояване. На база на тази заповед бившия вече кмет Р. Томов процедира застрояването на жилищна сграда, хотелски комплекс, ресторант, спа центрове, подземни и надземни гаражи и спортни площадки.

Имотът на „Универсалстройконсулт“ е около 20 дка, това прави около 30 000 кв.м разгърната застроена площ. Сметнато по 500 евро за 1 кв.м. ( въпреки че реалната цена вероятно ще е два пъти по- висока) това прави очаквана печалба от минимум 15 млн евро. За финансов интерес в такива размери става въпрос! Давате си сметка защо бившият кмет Р. Томов бави процедурите по налагане на мораториума, наложен преди година от ОбС за застрояване на терени, ползвани като зелени площи , за паркове и  спорт, които по ОУП са с друго предназначение.

Сигналът за грубото нарушение на закона и злоупотреба с власт е подготвил и ще го внеса първо до вр.и.д. кмета Ясен Попвасилев и гл. арх. на община Благоевград с искане за незабавно стопиране на всички инвестиционни намерения за строителни дейности , противоречащи на определената с решение на местния парламент зона за озеленяване.

ОбС не е против частната инициатива, няма никакъв проблем да се разреши на собствениците на терена  да изградят в имота си съоръжения в съответствие с тази зона- спортни площадки и съблекални към тях, заведение за освежаващи напитки, не и масивни сгради. Ако кметският екип не спре старта на строителство, което не е разрешено по утвърдения от местния парламент АУП, ще сезирам съда, прокуратурата, Басейнова дирекция и РИОСВ“, категоричен бе председателят на ОбС Андон Тодоров.

Той отбеляза, че по същата схема  ОУП е подменен и в други зони и съобщи, че има информация за издадена виза за застрояване на кортовете на Галчев в парк „Ловен дом“ от гл. арх. Емил Стоянов в управленския екип на кмета Ат. Камбитов.

На въпрос за прехвърлената „ топка“ от Общинския експертен съвет по устройство на територията към ОбС , касаещи съгласие да се застрои  частен терен в района на паркинга зад сградата на съда в централната зона на Благоевград ,  А. Тодоров заяви: „Докато съм председател на ОбС няма да допусна такъв материал да се внесе за обсъждане в комисиите и в пленарна зала, дори с риск да ме съдят. Когато преписката дойде при нас, ще я изпратя до съда и прокуратурата за проверка“.

Попитан дали ще се включи като кандидат за кмет на Благевград в предстоящата кампания за избор на нов управник  на общината той недвусмислено отбеляза, че провокация да го направи ще са  кандидатури на бившите кметове Камбитов и Томов.

„Ако хората, довели общината в това окаяно състояние през последните 10 г се включат в изборите, най- вероятно ще опитам още веднъж да получа доверието на съгражданите си“, разкри А. Тодоров.

Източник: Вестник „Струма“

Сн1 Ето как е изглеждала преди зоната за озеленяване, спорт и атракции

 

 

сн.2 Ето как изглежда ОУП сега, след промените

0
0