Вече можем да се абонираме за известия от НЗОК за ползваната медицинска помощ

0

0
Здравноосигурените вече има достъп до нови електронни услуги на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). През сайта на касата хората ще могат да правят бързи справки за ползваната от тях медицинска помощ за период от 5 години. А при желание от страна на човек, той може да абонира и за автоматично известяване за всяко регистрирано движение по здравното му досие на посочен от него електронен адрес .Това ще позволи на пациентите да упражняват активен контрол над отразените в досиетата им медицински дейности и да сигнализират ако установят „надписване“ на услуги, които не са им извършени. На здравния портал www.nhif.bg на НЗОК в меню „Услуги за граждани“ се отваря секция „Отчетени дейности за здравноосигурени лица от договорни партньори на НЗОК“, където всяко здравноосигурено лице може да извършва справки за използваната от него медицинска помощ за период от пет години. Визуализираната информация е обединена по дейности – болнична, извънболнична, лабораторни изследвания и др. Резултатът от справката визуализира знак „+“, когато в информационната система на НЗОК съществува отчетена дейност от договорен партньор за съответния месец. Справката се извършва чрез въвеждане на собствено име, ЕГН и код за спам, без да съдържа лични здравословни данни и медицинска информация. Досега входът в досието се осъществяваше само чрез ПИК от НАП или уникален номер от НЗОК, каквито не всички хора имат, докато за бързата справка, те не се изискват. При изявено желание от страна на здравноосигурения, той може да се абонира за автоматично известяване за всяко регистрирано движение по здравното му досие на посочен от него електронен адрес. Достъпът до пълната информация, съдържаща се в здравното досие, както и абонаментът, са възможни от портала на НЗОК, меню „Услуги за граждани“, прозорец „Преглед на досие от здравноосигурените лица“. Проверката се осъществява с електронен подпис, с уникален код за достъп (УКД) или ПИК на НАП. Издаването на УКД се извършва на място в районните здравноосигурителни каси (РЗОК). В процес на изграждане е специализирано мобилно приложение, което ще предоставя информация за услугите от сайта на НЗОК. Въвеждането на новата услуга предоставя възможност за цялостен и пълен контрол на здравноосигурените за ползваната от тях медицинска помощ. При открити несъответствия всеки може да подаде сигнал до съответната РЗОК или на e-mail – grajdani@nhif.bg. 

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0