България очаква до 1.5% доходност от двата милиарда за изтребителите F-16

0

0
България очаква до 1.5% доходност от платените авансово 2.1 млрд. лева за американските изтребители F-16 Block 70. Министерският съвет реши в сряда да бъде открита сметка на името на българското военно министерство във Федералната резервна банка на САЩ (Federal Reserve Bank), за да може да се генерира доходност от тези средства. Условията на програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели (FMS) дават възможност част от авансово преведените суми да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка (Federal Reserve Bank). От правителствената информационна служба не уточняват каква част от преведените средства ще бъдат инвестирани. Процесът на откриване на сметките и прехвърлянето на средства отнема обичайно около 6 месеца. Реализирането на тази възможност изисква сключване на споразумение между Министерството на отбраната, Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и Федералната резервна банка (Federal Reserve Bank). Стандартно средствата се инвестират в овърнайт депозити и нискорискови краткосрочни федерални съкровищни бонове (treasury bills) с различна срочност. Очакваните приходи са с нетна доходност до около 1.5 на сто, ако няма съществени промени на текущите пазарни условия.  

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0