„Булгартрансгаз“ взема мерки за „Чирен“

„Булгартрансгаз“ предприема мерки за осигуряване на стимули за използване на подземното газово хранилище „Чирен“, с цел постигане на по-високо равнище на запълване, с което да се подобри сигурността на доставките на газ през зимата на 2022-2023 г.

Решението е в съответствие с целите на регламентите на Европейския парламент и Съвет относно съхранението на природен газ, съобщиха от дружеството.

По предложение на „Булгартрансгаз“ и след решение на Комисията за енергийно и водно регулиране бе предприета пазарна мярка за стимулиране на съхранението на природен газ, с която бяха определени нулеви цени за достъп за входните и изходни точки от/към газохранилището за газовата година 2022/2023, считано от 1 октомври тази година.

В тази връзка „Булгартрансгаз“ уведомява настоящите и потенциалните участници на газовия пазар в България, че считано от 1 октомври се премахват търговете за капацитет за пренос до входно-изходна точка газоизмервателна станция Чирен, като капацитетът за вход ще се разпределя на базата на разпределения капацитет за добив, а капацитетът за изход от мрежата ще се разпределя на базата на разпределения капацитет за нагнетяване.

В допълнение, с цел постигане на по-високо равнище на запълване на ПГХ „Чирен“ през нагнетателния период и подобряване на използваемостта на свободния капацитет за съхранение, считано от 18 август 2022 г., към съществуващите търгове за капацитет за съхранение, провеждани на Платформата за резервиране на капацитет (RBP) преди месеца за съхранение, се добавят четири допълнителни търга за капацитет за съхранение в рамките на текущия газов месец.

Допълнителните търгове ще се провеждат всеки четвъртък от текущия газов месец, за който са предназначени, на цената за месечен капацитет за съхранение. За месец август търговете ще бъдат проведени на 18.08.2022 г. и 25.08.2022 г. с продължителност 2 (два) часа и начален час 13:00 часа, се посочва още в съобщението.

Източник: fakti.bg

The post „Булгартрансгаз“ взема мерки за „Чирен“ appeared first on Начало.

0
0