БНБ с мерки за 9,3 млрд. лв. заради пандемията от Covid-19

0

0

В рамките на своя мандат Българската народна банка прилага пакет от мерки на стойност 9 милиарда и 300 милиона лева във връзка с пандемията от Covid-19.

Мерките целят едновременно запазването на устойчивостта на банковата система и засилване на нейната гъвкавост за намаляване на негативните ефекти от ограниченията, произтичащи от пандемията, за гражданите и фирмите, се посочва в съобщението на официалния сайт на БНБ.

Основните мерки са насочени към допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките, както следва:

– Капитализиране на пълния обем на печалбата в банковата система в размер на 1.6 млрд. лева.

– Отменяне на предвидените за 2020 г. и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов буфер, което ще им ефект от 700 млн. лева. с ефект от 0.7 млрд. лв.

– Увеличаване на ликвидността на банковата система със 7 млрд. лв. чрез намаляване на чуждестранни експозиции на търговските банки.

Наред с това БНБ прилага допълнителни мерки, с които гарантира безпроблемното функциониране на валутния борд, наличнопаричното обращение, платежните системи и банковия надзор, се посочва в официалното съобщение.

БНБ е в постоянен и активен контакт в рамките на Европейската система на централните банки и Европейския банков орган за координиране на действията по адаптация и приложение на общоевропейската банкова регулативна рамка.

БНБ следи много внимателно ситуацията и има пълната готовност да предприеме допълнителни мерки, ако такива мерки се наложат. В същото време, БНБ призовава за въздържане от предложения за административни и законодателни решения, които могат да имат разрушително въздействие върху финансовата система на държавата./БНР

България – Източник:
RSS новини от България

0
0