Благоевградският хотелиер Р. Калайджиев обяви война на колегата си Хр. Ковачки, иска общината да му отнеме разрешителното за минералната вода

0

0

Благоевградският хотелиер Румен Калайджиев обяви „война“ на колегата си Христо Ковачки за минералната вода, като поиска от общината му бъде отнето разрешителното за водоползване. В официално писмо до кмета на Благоевград собственикът на хотел „Езерец“ припомня, че управляваното от него дружество има разрешително за водовземане на минерална вода, издадено от общината от 27.11. 2017 г. с параметри 1,09 л/сек., при разрешен годишен воден обем от 34.496.60 куб/м, което е за срок от 20 години. За минералното находище „Благоевград“ в местността Кури дере са издадени общо 3 разрешителни от общината. Такова е получил на 21.07.2015 г. „Кристо 2008” ООД, представлявано от Георги Шимбов тогава, а сега от „Кристо 2008” ЕООД с представител Роза Цонева на база концесионен договор от 22.08.2009 г. Целта е била минералната вода да се ползва за хигиенни и лечебни цели в СПА хотел „Монте Кристо“ при параметри 0,50 л/сек., като разрешеният годишен воден обем е 15 292 куб/м.,пише струмабг.

Румен Калайджиев посочва, че въпреки че хотел „Езерец” не е надвишавал разрешеното водоползване от 1,09 л/сек., на 5, 6 и 7 май 2019 г. помпите спирали два пъти за по 3 ч. и нямало никаква вода, в резултат на което се губили минимум по 80 кубика вода. На база подадени от него жалби в общината били извършени две проверки на двата резервоара за минерална вода, намиращи се във Владишкото, имотът на Неврокопска митрополия, всеки от които е по 300 куб.м, при които е установено, че „Кристо 2008” ООД е черпил повече вода от разрешеното от 0,50 л/сек. Освен това било констатирано, че във водомерната шахта след резервоарите няма монтиран водомер за измерване на ползваната от банята минерална вода. За разлика от хотел „Езерец“, където била изградена такава шахта с монтиран и пломбиран водомер от Басейнова дирекция, като минералната вода се ползвала по трасето до хотела, а СП „Пирин“ не потребявал.

След проверките общината монтирала контролен водомер, който да замерва минералната вода за СПА хотела на Христо Ковачки. Според отчетени данни се оказало, че той ежедневно черпи минерална вода в пъти над разрешеното количество от 0,50 л/сек., или 43, 2 куб.м за денонощие.

Това потребление, което е дори през нощта, време, в което банята не работи, породило съмнение в Румен Калайджиев, че минералната вода не се ползва само за хигиенни и лечебни цели, а за битови – отопление на хотелската част.

Р. Калайджиев иска да се извършат проверки с мотива, че на дружество „Езерец“ ЕООД, участвало със свои средства при изграждането на водопровода за минерална вода, за да се захрани хотелът, са му причинени щети. Имуществените вреди от спирането на водата се изразяват в анулирани резервации в хотела, като твърди, че до момента техният размер е 20 000 лв., заради което възнамерява да заведе иск в съда.

Бизнесменът Румен Калайджиев посочва, че въпреки констатираните нарушения, общината не е наложила санкции. Заради това настоява от новия кмет да назначи фактическа проверка за установяване на несъответствието между водомерите – този, монтиран в шахтата в мястото на водовземане, и този, който е в банята, с цел дали няма изградено водопроводно отклонение преди контролния водомер, отчитащ ползваните количества от банята. Той настоява общината да отнеме разрешителното на „Кристо 2008” ЕООД и да му наложи имуществена санкция.

Припомняме, че още на сесията през месец май 2019 г. хотелиерът Румен Калайджиев от трибуната на местния парламент обвини колегата си общински съветник и конкурент в бизнеса Христо Ковачки, концесионер на градската баня, че ползва между 7 и 16 пъти повече минерална вода, отколкото плаща. Относно неговото разрешително за водоползване Р. Калайджиев тогава обясни, че то било общо с общината за дебит от 5,09 л/сек., от които делът на общината е 4 л/сек., а на “Езерец” ЕООД – 1,09 л/сек.

Възложител на проекта е община Благоевград, а изпълнител е “Езерец” ЕООД, като финансирането на проекта е в съотношение 51:49 % в полза на общината, и от деня на получаване на разрешението за ползване на 5.04.2019 г. целият водопровод, както до плувния басейн, така и до хотел “Езерец”, е общинска собственост.

„Това е един много изгоден проект за община Благоевград, направен с тръби специално за минерална вода, последно поколение като качество, с минимална гаранция 30 г. Ако община Благоевград ползва минералната вода по предназначение, ще осъществи икономия от 60 000 до 90 000 лв. годишно, в зависимост от начина на експлоатация на водата“, заяви тогава Румен Калайджиев.

Странно защо обаче хотелиерът изразява изрично несъгласие да бъде огласена информация за проектносметната докуменция на проекта за водопровода, изискана от общината по Закона за достъп до обществена информация от благоевградчанина Кирил Станоев. След несъгласието на бизнесмена, който е страна по договора с общината, на 1 ноември 2019 г. вр.и.д. кметът на Благоевград отказва да даде информация. Както „Струма”, вече писа, отказът е оспорен пред Административен съд и след разглеждане на жалбата съдия Ваня Вълкадинова го отменя с мотива, че има надделяващ обществен интерес, и връща преписката за ново разглеждане.

Решението е окончателно и сега топката е в общината, която е длъжна да изпълни указанията на съда и даде изисканата информация.

Факт е, че вече две години частният хотел е захранен с минерална вода. И до момента обаче общинският обект не ползва водопровода, за който бяха налети 396 хил. лв. от джоба на благоевградските данъкоплатци.

0
0