„Барселонагейт“: Разследването е прекратено, няма данни за престъпление

С оглед липсата на доказателства за извършено престъпление прокурорите от Софийска градска прокуратура прекратяват досъдебното производство, образувано за участие в организирана престъпна група. В прокурорското постановление са подробно анализирали и всички белези и обстоятелства, които по закон трябва да са налице, за да се обоснове повдигане на обвинение за престъпна група. В хода на разследването не са събрани каквито и да било доказателства, от които да бъде направен единствен и категоричен извод, че недвижим имот, находящ се в гр. Барселона, е закупен с парични средства, придобити от престъпление.

От събраните писмени, гласни и веществени доказателства се установява, че придобиването на имота за сумата от 2 900 000 евро в Барселона от Св.А.Чаушев е било направено по силата на договор за мандат с търговско дружество „Т. Т. С”. Видно от приложените писмени доказателства към конкретния период, а именно месец март 2013 г., дружеството е разполагало с парични средства за закупуването на процесния имот, които е придобило от търговската си дейност. Поради изложените съображения наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че не са налице доказателства да е извършено деяние по чл. 253, ал. 1 от НК (пране на пари) по отношение на процесния недвижим имот. Същевременно, преди прекратяването на наказателното производство, наблюдаващите прокурори са отделили материали в отделно разследване за четири престъпления, а именно – пране на пари относно увеличаване на капитала на испанско търговско дружество; пране на пари за преводи между физически лица с инициали Р.Р. и Б.Й; пране на пари за закупуване на недвижим имот в Република Турция и за неизгодна сделка по повод продажба на акции на търговско дружество. /в.труд

 

The post „Барселонагейт“: Разследването е прекратено, няма данни за престъпление appeared first on Начало.

0
0