Антимонополната комисия одобри държавното участие в ПИБ

0

0

Комисията за защита на конкуренцията одобри придобиването на 18.35% от капитала на Първа инвестиционна банка (ПИБ) от страна на държавната Българска банка за развитие (ББР). В решението на регулатора се посочва, че сделката не представлява концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

В средата на миналия месец държавата се съгласи да плати 140 млн. лв., или 5 лева на акция. Официалният мотив за това бе необходимостта от капитализация на банката, за да се отвори пътя на България за присъединяване към Банковия съюз, а с това и към „чакалнята“ на еврозоната.

Според КЗК в случая не може да се говори за концентрация на пазарна сила в ББР, тъй като държавната банка не придобива контрол върху ПИБ. Реално властта в банката остава в двамата най-големи нейни акционери – Цеко Минев и Ивайло Мутафчийски.

Не се предвиждат и промени в устава на ПИБ, които да касаят вземането на решения от управителните органи на дружеството и начина на управление. В сила остава действащата разпоредба, която изискването за квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал за вземане на решения от Общото то събрание, като двамата основни акционери заедно ще имат възможност да налагат вето върху решения, които са съществени за поведението на банката.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-област в 14-дневен срок. Още преди КЗК да се произнесе по сделката съпредседателят на „Зелено движение“ Владислав Панев съобщи, че е обжалвал във Върховния административен съд решението на правителството за придобиването от ББР на 70% от увеличението на капитала на ПИБ.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0