„Антикорупция“ вади конфликт на интереси на разжалван зам.-министър

0

0
Антикорупционната комисия КПКОНПИ откри конфликт на интереси на бившия зам.-министър на икономиката Александър Манолев. Решението бе обявено само дни, след като срещу него бе внесен и обвинителен акт за подбудителство към злоупотреба с европейски средства. И обвинението, и конфликтът на интереси на Манолев са с един и същи източник – къщата за гости в местността „Чинар уши“ край Сандански, която бившият зам.-министър ползваше като лична резиденция, макар че е финансирана с близо 400 хил. лв. от фонд „Земеделие“ с идеята, че се подпомага туризмът. Еврика! В решението си КПКОНПИ е установила публично известен факт – че Манолев е бил член на управителния съвет на фонд „Земеделие“ и едновременно с това – пълномощник на частната фирма, използвана като параван, за да се получат парите от фонда. Формално дружеството е собственост на Ана Димитрова, дъщеря на гледачката на децата на Манолев. Той обаче е имал генерално пълномощно да представлява фирмата и да подписва от нейно име всичко, което намери за добре. В периода, в който е бил част от управата на фонда, на къщата за гости не е направена нито една проверка, а при последващите са установени нарушения. КПКОНПИ е стигнала до извода, че регионалната дирекция на фонда в Благоевград не е посмяла да провери Манолев заради позицията му. Освен това присъствието в управата съвпада и с петгодишния период, в който къщите за гости трябва да се ползват като такива и се проверяват. „В периода от 05.05.2017 г. до 18.04.2019 г., когато е освободен от длъжността заместник-министър на икономиката и член на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“, Александър Манолев е притежавал лостовете за упражняване на влияние на всички структурни звена в ДФ „Земеделие“. Видно от представените по преписката доказателства, по-голямата част от посочения период съвпада с петгодишния мониторингов период върху последващото изпълнение“, пише в решението на КПКОНПИ. Лично моя Къщата за гости край Сандански е изградена изцяло от Манолев, с негови средства, а документите по проекта пак са представени от него. Може би и документацията към проекта е подписвана от него в качеството му на пълномощник на фирмата на Димитрова, но това не е направило впечатление на никого. Оправданието на КПКОНПИ е просто – Манолев не е декларирал икономическата си свързаност с фирмата на дъщерята на гледачката на децата му. А тя е била повече от явна – на дружеството е отпуснат заем от 700 хил. лв. от фирма, която в миналото е била собственост на Манолев. След това той прехвърля дяловете на баща си. За заема е оформен договор и именно с тези пари е построена къщата за гости. След това фонд „Земеделие“ е „реимбурсирал“ Манолев с малко над 360 хил. лв. Впоследствие Манолев, отново като пълномощник, е подписал и друг договор с още няколко фирми за построяване на водопровод с минерална вода до няколко обекта, включително и къщата за гости. Проверките в къщата за гости са започнали едва след като „Биволъ“ публикува разследване за имота и започна скандалът. Нещо повече, тези проверки са оправдани не със задължението на фонд „Земеделие“ да ги прави така или иначе, а с журналистическия интерес към темата. Едва тогава чиновниците решават, че не е зле да се провери какво се случва, тъй като срокът за мониторинг изтича на 6 октомври. Когато все пак са направени проверки е установено, че нито е изпълнен бизнеспланът за туристически посещения, нито са плащани такси и данъци на общината в Сандански. Персонал е нает на четвъртата година от построяването на къщата. Микрониво Заради установения конфликт на интереси на Манолев е наложена глоба от 10 хил. лв. Решението на КПКОНПИ не е окончателно и може да се обжалва. В обясненията си пред комисията бившия зам.-министър е твърдял, че няма конфликт на интереси, защото като член на управата на фонд „Земеделие“ не се е занимавал с контрола на такива проекти. „По никакъв начин управителният съвет на фонда не може да слезе на това микрониво, за да окаже влияние или по какъвто и да е начин да се намеси в тази част, която всъщност е мониторингът на изпълнението на проекти във ДФ „Земеделие“, а това е част от оперативната дейност на самия фонд, по никакъв начин не е в правомощията на управителния съвет“, заявил е той. По повод дадения от 700 хил. лв. заем на дружеството на Димитрова Манолев е обяснил, че фирмата му работела с милионни обороти и това не бил единственият такъв заем. Моля, не разбивайте къщата Изводите на КПКОНПИ съвпадат с тези на прокуратурата, която в понеделник обяви, че е внесла обвинителен акт срещу Манолев и Димитрова. Двамата ще отговарят за деклариране на неверни данни с цел да се получат еврофондове. Подобно на КПКОНПИ от държавното обвинение се задействаха едва след публичния скандал. След проверката им на място в къщата край Сандански говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова обясни, че първо къщата била заключена, но след това някой оставил ключа в общината с бележка: „Моля ви, не разбивайте“. 

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0