„Ананиев, кажи го по-простичко, от 500 и колко лева, минималната заплата колко става?“

0

0
Публикуваме стенограма от заседанието на правителството от 10 април, на което се взема решение да бъдат „отпуснати“ допълнително 50 млн. лева за увеличение заплатите на медицинските сестри. Решението е придружено с коментар и разяснения от премиера Бойко Борисов и здравния министър Кирил Ананиев, каквито липсват при последващото им решение от май месец, с което парите са орязани до 6 млн. лева. Точка 33 Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2019 г. БОЙКО БОРИСОВ: Надявам се, да ни подкрепите с министър Ананиев – около 50 милиона за повишаване заплатите на медицинските сестри. Така че, Ананиев, информирай колегите. КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предлагам Министерският съвет да приеме постановление, с което да се одобрят допълнителни разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2019 г. в размер до 50 милиона лева с цел гарантиране на по-добри условия и предпоставки за осигуряване на равнопоставен достъп до медицинска помощ на гражданите в съответствие с потребностите на населението и правилата за добра медицинска практика. С посочената сума ще се увеличат разходите по политика в областта на диагностиката и лечението, бюджетна програма осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението. Съгласно Закона за лечебните заведения тази цел се постига по критерии и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването. Средствата ще бъдат предоставени като субсидия на лечебните заведения за болнична помощ. Направеният анализ на дейността на лечебните заведения показва редица диспропорции и отклонения в механизмите и начините на формиране и разпределение на разходите по икономически елементи, в това число и разходите за персонал. БОЙКО БОРИСОВ: Ананиев, кажи го по-простичко, от 500 и колко лева минималната заплата колко става? КИРИЛ АНАНИЕВ: С направеното предложение ще постигнем като цел заплатите, които са предвидени като начални заплати по колективния трудов договор от 950 лева за медицинските сестри. Не само за медицинските сестри, а за професионалистите по здравни грижи, тъй като там влизат и акушерки и други специалности, които са включени в тази група. БОЙКО БОРИСОВ: И контролът, да не стане така, както имаше сигнали, в някои болниците докторите си ги дадат за ДМС-та и да не стигнат до сестрите. Така че за това го правя публично. Това, което поехме като ангажимент на фиш това да е минималната и особено за тези болници, които са в трудно достъпни или не могат по клинични пътеки да наберат достатъчно пациенти, защото там, където болниците са натоварени, заплатите са доста по-високи. Това е за да можем да запазим тези работни места на медицински сестри и други служители по здравни грижи. КИРИЛ АНАНИЕВ: Особено в отдалечените високо планински, трудно достъпни места, където наистина демографският проблем е сериозен. БОЙКО БОРИСОВ: Срещни се с тях, обясни новата методика и контрола върху нея.  КИРИЛ АНАНИЕВ: Ако правителството днес приеме това постановление, аз го приемем като една гаранция, за да мога да продължа в рамките на срока, в който сме се разбрали с професионалистите по здравни грижи да направя методиката, за да бъде справедлива, но на базата на определени принципи за разпределение на разходите за персонал. БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря. Приемаме точка 33.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0